Berita Langit

1. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).

Al Waaqi’ah (Hari Kiamat)

Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagai bahan renungan hari ini, perlu kita me-refresh hati kita untuk mendapatkan power yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Surat Al-Waaqiah surat ke 56 dari Al-Quran terdiri dari 96 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Thaa Haa. Dinamai ‘Al Waaqiah’ (Hari Kiamat), diambil dari […]

Designed by Web Host | Coded by Vacation Homes